yas

yas
is. <ər.>
1. Yaxın bir adamın ölümü münasibətilə (hər cür zövq və əyləncədən imtina etmək və qara geymək şəklində ifadə edilən) hüzn və kədər; matəm. Yas paltarı (qara paltar). Yasa getmək. Onlarda yas var. – Yas yiyəsi kiridi, yasa gələn kirimədi. (Məsəl). Vaxtını almasın nə toy, nə də yas; Gurlayan səsinlə irəli hayqır! S. V.. Yas qurmaq – bax yas saxlamaq 1-ci mənada. İntəhası bir ölüm var ki, orada yas qurub ağlarlar. C. M.. Yas saxlamaq – 1) ölən adam üçün matəm məclisi qurub müəyyən adətləri yerinə yetirmək; 2) yasını saxlamaq, yasda olmaq. Sağsağan atasının ölüm xəbərini gətiribdir, ona görə yas saxlayır. Ə. H.. Yas tutmaq – bax yas saxlamaq. <Xarrat qızından soruşur:> Bu nə fikrü xəyaldır vəsvəs; Tutmusan hansı bir əzizinə yəs? S. Ə. Ş.. Yas yeri – yas saxlanılan yer, yas olan ev, ölü yeri. Hacı Nəsirin başı yas yerinə gələn adamlarla qarışdığından oğlundan xəbərsiz idi. S. S. A.. Elə bil yas yerinə toplaşmışdılar. M. Hüs.. Yasdan çıxmaq – matəm müddəti qurtarmaq, yas saxlama müddəti qurtarmaq. Könlüm yasdan çıxdı, qəlbim qaradan; Gülə-gülə bu həvəsdə, xoş gəldin. A. Ə.. Bütün şəhər silkinib; Əsər qoymadı pasdan; Dünənki matəm hanı? Doğrudan çıxdı yasdan. Ə. C.. // Hər hansı bir ictimai fəlakət münasibətilə qəbul edilmiş əlamətlərlə ifadə olunan kədər. Yas günü elan etmək. Yas əlaməti olaraq bayraqları aşağı salmaq.
2. məc. Kədər, yas, ələm; ümidsizlik. Getdi ol yasəməni zülf, salıb yasə məni; Yasimə bais olub, ah, o səmənbər getdi. S. Ə. Ş.. Bu acı xəbəri axıdan Aras; Axdı həzin-həzin ürəyində yas. S. V.. Yasa batmaq – çox kədərlənmək, çox qəmlənmək, çox qüssələnmək; üzü gülməmək. Hadisə mollaya o qədər təsir eləyir ki, kişi əməlli-başlı yasa batır. M. N. lətif. Bənövşə qoxulu yardan ayrılan; Gündə yasa batar, günü zar olur. M. P. V..
◊ Yer altından yasa getmək – bax yer.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Yas-e-no — ( یاس نو in Persian) was a reformist newspaper in Iran, unofficially an outlet of the Islamic Iran Participation Front.On February 18, 2004, the Iranian judiciary banned the newspaper, perhaps temporarily, only one day before the parliamentary… …   Wikipedia

  • YAS — may refer to:* You re A Star, a talent show on television in Ireland * The Perl Foundation, formerly Yet Another Society * The Yorkshire Ambulance Service, in England * The Yorkshire Archaeological Society * Yas Island in Abu Dhabi * The… …   Wikipedia

  • yaş — 1. is. 1. Doğuluş, dünyaya gəlmə günündən keçən vaxt, il; insanın, heyvanın, bitkinin böyüməsində, inkişafında dövr; ömür. Bir yaşda olan adamlar. Yaşın neçədir? İnəyin üç yaşı var. – Ağıl yaşda deyil, başdadır. (Ata. sözü). Nola xəm olsa qəddim …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yaş — 1. sf. 1) Nemli, ıslak, kuru karşıtı 2) Kendi suyunu, canlılığını yitirmemiş, kurumamış, kurutulmamış, taze 3) is. Gözyaşı 4) argo Kötü Bugün işler yaş. 5) argo Zor Birleşik Sözler yaş çayır yaş kesim yaş pasta yaş sebze …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yasəmən — is. <fars.> bot. Ağ, qırmızı və bənövşəyi rəngdə ətirli salxımvari çiçəklər açan kol. Yasəmən ağacı. Yasəmən gülü. Ağ yasəmən (ağ çiçəkli yasəmən). – Lovğa lovğa baxma mənə; Sar qonanmaz yasəmənə. «Koroğlu». Bu gülşənin yasəməni, sünbülü;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Yas — Die Insel Yas (arabisch ‏جزيرة ياس‎ Dschazīra Yās, DMG Ǧazīra Yās) ist nach der Hauptinsel eine der größeren natürlichen Inseln in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate. Yas liegt im Mangrovengürtel östlich der Hauptinsel, südlich auf dem… …   Deutsch Wikipedia

  • yas — maz·da·yas·ni·an; qi·yas; ta·yas·su; ta·yas·su·id; ka·yas·tha; yas·mak; …   English syllables

  • yasəməni — sif. <fars.> Yasəmən rəngində olan, qırmızı bənövşəyi. // Yasəmən kimi. Aşığam yasəməni; Gey, sallan yasəməni; Özü toya, düyünə; Göndərir yasə məni. S. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Yas'ur — Infobox Kibbutz kibbutz name = Yas ur foundation = 1949 founded by = English and Hungarian immigrants region = council = Mateh Asher industry = affiliation = Kibbutz Movement website = [http://www.yassur.org.il/ www.yassur.org.il] Yas ur ( he.… …   Wikipedia

  • yas — is. Ölüm veya bir felaketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem Birleşik Sözler kara yas Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller yas tutmak yasını tutmak yasa gömülmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”